Stoppen met de precariobelasting

Stoppen met de precariobelastingvrijdag 22 december 2017 12:30

In de afgelopen week zijn wij als fractie van de ChristenUnie van alle kanten benaderd door inwoners van onze gemeente. Zij hadden allemaal bericht van Vitens ontvangen dat zij volgend jaar €100,- extra moeten betalen voor hun waterrekening.

“Bedankt voor deze kerstsurprise!”
“Leuk hoor, als gemeente nog snel wat geld naar binnen harken! En ik kan betalen!”
“Wij eten er geen boterham minder om, maar hoe komt het met de minima, die zo’n bedrag niet kunnen missen?”
Zo maar een paar opmerkingen die we deze week te horen kregen.

Wat is er precies aan de hand?

Precariobelasting is een belasting op kabels, leidingen etc. die door de grond van onze gemeente lopen. Gemeenten kunnen tot 2022 deze belasting heffen bij de betreffende bedrijven, daarna zal het rijk het verbieden. Op 9 oktober 2014 besliste de raad van Tytsjerksteradiel in meerderheid dat onze gemeente mag overgaan tot het innen van deze belasting. Op dat moment waren er al verschillende gemeenten die deze belasting hieven. De meeste bedrijven rekenen de kosten daarvan door aan ál hun klanten. U en ik betalen dus al mee aan de precariobelasting die ándere gemeenten heffen. Dat was destijds een belangrijk argument bij de beraadslagingen. Er waren op dat moment nog geen concrete plannen omdat er nog veel onduidelijkheid was over de vraag of deze belasting in de toekomst nog geheven zou mogen worden.

De fractie van de ChristenUnie heeft zich in 2014 te weinig gerealiseerd wat de gevolgen voor onze inwoners zijn van deze vorm van belasting, en ten onrechte ingestemd met het voorstel van het college. In tegenstelling tot andere bedrijven, rekent Vitens de door Tytsjerksteradiel geheven belasting op haar leiding namelijk één op één door aan de inwoners van onze gemeente. Dat zou inhouden dat alle huishoudens tot 2022 in totaal €300,- extra moeten betalen, bovenop hun gewone waterrekening. Dat is nooit de bedoeling geweest en dat mag dan ook niet gebeuren!

Wat heeft de raad op 21 december beslist?

Alle partijen in de raad waren het er over eens dat de extra €100,- voor onze inwoners van tafel moet. Wethouder Schippers heeft toegezegd opnieuw met Vitens om tafel te gaan. Mocht het niet lukken de doorbelasting ongedaan te maken, dan zal de gemeente onze inwoners compenseren.

Dat is een goed begin, maar de ChristenUnie wil verder gaan. Daarom hebben wij samen met GrienLinks het voorstel gedaan om als gemeente helemaal te stoppen met het heffen van precariobelasting. Zo voorkomen we dat de geschiedenis zich herhaalt en andere bedrijven, die deze belasting ook betalen, in de toekomst precies hetzelfde gaan doen als Vitens. Tot onze verbazing werd dit voorstel door de andere partijen niet gesteund. Er wordt dus nu in reactie op de ontstane onrust bij onze inwoners gezocht naar een tijdelijke oplossing, een doekje voor het bloeden, terwijl aan de oorzaak van het probleem volledig voorbij wordt gegaan. Onbegrijpelijk!

Conclusie van ChristenUnie Tytsjerksteradiel

De ChristenUnie heeft in 2014 ten onrechte ingestemd met het heffen van precariobelasting. Wij steken wat dat betreft de hand in eigen boezem. Gemaakte fouten moeten erkend en waar mogelijk hersteld worden. Wij pleiten er dan ook voor dat Tytsjerksteradiel met ingang van 1 januari 2018 stopt met het heffen van precariobelasting. Alleen zo kunnen we voorkomen dat onze inwoners in de toekomst opnieuw onaangenaam worden verrast.

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Douwe Hooijenga

« Terug