Fractie

Douwe Hooijenga (Fractievoorzitter)
E-mail: D.Hooijenga.CU@t-diel.nl
Telefoon: 06 42914122
Twitter: twitter.com/douwehooijenga

Jantsje van der Veen-Zeilstra (Raadslid)
E-mail: J.vanderVeen.CU@t-diel.nl
Telefoon: 06 29235512
Twitter: twitter.com/jantsje_vdv

Dick Jager (Burgerlid)
E-mail: d.jager.burgerlidCU@t-diel.nl
Telefoon: 06 12156017
Twitter: twitter.com/djager54

Bestuur

U kunt contact opnemen met het bestuur door te mailen naar

secretariaat@tytjerkstradiel.christenunie.nl