Bestuur

Willem Hooghiemstra                                         
Voorzitter

Aukje Kunnen
Secretaris / penningmeester

Dick Jager
Lid

Ype van Kammen
Interim lid

U kunt contact opnemen met het bestuur door te mailen naar secretariaat@tytsjerkstradiel.christenunie.nl