Bestuur

Ype van Kammen                                      
Interim voorzitter

Aukje Kunnen
Secretaris / penningmeester

Dick Jager
Lid

U kunt contact opnemen met het bestuur door te mailen naar secretariaat@tytsjerkstradiel.christenunie.nl