Nieuws

Provinciale campagne gaat van start!

Caravan.jpgvrijdag 17 februari 2023 17:01 De campagne voor de verkiezingen van de Provinciale staten en Wetterskip Fryslân 2023 gaat van start. Aanstaande zaterdag 18 februari is de aftrap van de campagne en die vindt plaats in... Eastermar! lees verder

Afscheid Jantsje van der Veen

Afscheid Jantsje van der Veen.jpegwoensdag 30 maart 2022 19:00 Vandaag komt er voor mij een einde aan een bijzondere reis. En zoals dat gaat als je op een kruispunt staat, heb ik in de laatste weken regelmatig teruggekeken op de afgelopen acht jaar. Daarbij kwam steeds een tekst uit psalm 84 in mijn gedachten.

'De Heer weigert zijn weldaden niet
Aan wie onbevangen op weg gaan.
Heer van de Hemelse machten,
Gelukkig de mens die op U vertrouwt.’ lees verder

Even terugblikken met Andries Bouwman

Wethouder.jpegdonderdag 10 maart 2022 10:17 Het is bijna zo ver, mijn eerste termijn als wethouder zit er op. Wat kunnen vier jaar met een sneltreinvaart voorbij vliegen. Vier jaar lang mocht ik samen met Jantsje en Douwe het ChristenUnie ... lees verder

ChristenUnie Tytsjerksteradiel lanceert lokaal isolatiemanifest voor de gemeente in Garyp

Manifest Garyp.jpgmaandag 07 maart 2022 16:00 GARYP- Op zaterdagochtend heeft de ChristenUnie Tytsjerksteradiel een lokaal isolatiemanifest gelanceerd. Als het aan de CU ligt is er geen tijd te verliezen. De komende vier jaar moet er slimmer, sneller en socialer geïsoleerd worden in Tytsjerksteradiel. lees verder

"Wêr binne jimme no sa bang foar?"

Jongerendebat foto.jpegzaterdag 05 maart 2022 10:30 Een mooi verslag in de krant vandaag van het jongerendebat gisteren dat werd georganiseerd door onze jongerenpartij PerspectieF Fryslân .
We zagen een goed debat tussen de verschillende verkiesbare jongeren waaronder ons eigen Hiltje Bruinsma ! En een felicitatie voor de winnaar van het debat: Tjitske Veenstra van Groenlinks Achtkarspelen

Wij zijn trots op al deze kanjers die zich willen inzetten voor de mienskip door de politiek in te gaan! Belangrijk dat jongeren gehoord worden en invloed hebben in de besluitvorming. lees verder

Manifest “Sterke Gezinnen”

Manifest sterke gezinnen.jpgwoensdag 02 maart 2022 21:00 Hurdegaryp kleurde vanmiddag blauw! En niet zonder reden. Samen met lokale Friese ChristenUnie collega’s overhandigden we ons manifest “Sterke Gezinnen” aan staatssecretaris VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) Maarten van Ooijen. Eén van de initiatiefnemers van dit manifest is ons zittend raadslid Jantsje van der Veen. Met dit manifest in de hand wil Mireille van der Meer het geweldige werk van Jantsje van der Veen de komende periode voortzetten. lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Garyp.jpgdinsdag 01 maart 2022 08:00 Binnenkort mogen we weer naar de stembus en de campagne is in volle gang. Afgelopen zaterdag waren we in Hurdegaryp en komende weken zullen we ook te zien zijn in Garyp, Gytsjerk en Burgum. Het is... lees verder

Ondernemersontbijt op 2 maart

CU ondernemersontbijt klein.jpegwoensdag 09 februari 2022 19:00 Ben jij ondernemer en heb je de politiek wat te vertellen?
Sluit je dan aan bij het ChristenUnie ondernemersnetwerk in Fryslân!
Deze keer komen we samen bij OPNIEUW in Buitenpost.
Wil je er bij zijn? Geef je dan snel op door vóór 16 februari te mailen naar christenunie@fryslan.frl ! lees verder

ChristenUnie schorst raadslid Tytsjerksteradiel na verdenking zedenmisdrijf

donderdag 27 januari 2022 19:10 De ChristenUnie in Tytsjerksteradiel schorst het fractielidmaatschap van één van haar raadsleden, nu dit raadslid wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Edwin van E. was tijdelijk raadslid namens de ChristenUnie en stond in eerste instantie op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen. Inmiddels is Van E. van de kandidatenlijst geschrapt en geschorst als fractielid. lees verder

Douwe Hooijenga opnieuw lijsttrekker ChristenUnie Tytsjerksteradiel

Douwe Hooijenga.JPGzaterdag 11 december 2021 13:10 Douwe Hooijenga (34) uit Gytsjerk is door het bestuur van de ChristenUnie Tytsjerksteradiel opnieuw voorgedragen en op zaterdag 11 december door de leden gekozen als lijsttrekker voor de komende ... lees verder

Betoog begroting

Dankbaarheid.jpgdonderdag 04 november 2021 19:25 Foarsitter, harkers en sjoggers, Deze politieke periode loopt ten einde maar ons politieke werk gaat door. Toch is het ook een moment om even terug te blikken op de afgelopen periode. En over de ... lees verder

Verkiezingen 2022

maandag 25 oktober 2021 21:20 Van het bestuur De voorbereidingen, voor de verkiezingen van een nieuwe gemeente raad die in maart 2022 zullen plaatsvinden, zijn gestart. Er is een selectie commissie samengesteld en die bestaat ... lees verder

Kadernota Betoog 2021

Burgummobiel.jpgwoensdag 14 juli 2021 20:17 Voorzitter, Toen wij 4 jaar geleden met een groepje mensen bij elkaar zaten om ons verkiezingsprogramma “Romte en Beskerming” te schrijven, dachten we na over onze droom voor Tytsjerksteradiel. In... lees verder

Pitch begroting

woensdag 18 november 2020 11:56 In Juli spraken wij over de Sagrada Familia, elke generatie bouwt verder met wat hen gegeven is. Zo zitten wij in deze raad. Wij willen verder bouwen aan onze mooie gemeente. Dat kan alleen door ... lees verder

De Nije Westermar

nieuwjaarsreceptie-2020-8.jpgzaterdag 10 oktober 2020 21:21 Op 4 oktober 2017 legde een grote brand sporthal de Westermar in de as. De beelden van de vlammenzee staan velen van ons nog helder voor ogen. Al vóór de brand had een groep inwoners zich verenigd... lees verder

Kadernota betoog 2020

sagrada familia.jpgmaandag 06 juli 2020 10:30 Voorzitter, inwoners van onze mooie gemeente, collega raadsleden, college, U vraagt zich misschien af: waar zit de fractie van de ChristenUnie? Deze kerk staat toch niet in onze gemeente? Nee, ... lees verder

Garantstelling sportverenigingen

begroting.jpgwoensdag 13 mei 2020 14:41 Een punt waarvan wij blij zijn dat het nu gerealiseerd wordt is een aanpassing in het treasurystatuut. Dat klinkt niet heel spannend maar door hier een wijziging in door te voeren willen wij ... lees verder

Trafo station

elektriciteit.jpgwoensdag 13 mei 2020 14:40 De Rijksoverheid bouwt een groot windpark op de Noordzee (Net Op Zee). De stroom die daar wordt opgewekt moet ergens aan land worden omgezet voor ons gebruiksnetwerk. Hiervoor onderzoekt het rijk ... lees verder

Infill kunstgras

kunstgras.jpegwoensdag 13 mei 2020 14:38 In de raadsvergadering van januari heeft de raad een motie aangenomen om het gebruik van SBR rubbergranulaat uit te faseren en niet meer te gebruiken als infill voor nieuwe kunstgrasvelden. Als ... lees verder

In Blauwe Hûn?

centrale as.jpgwoensdag 13 mei 2020 14:38 “Hoe zit dat nou met die Blauwe Hond, dat is toch een verlate 1 april grap?”, dat heb ik veel gehoord en het was ook mijn eerste gedachte toen ik het bericht op Kanaal 30 las over de aankondiging ... lees verder

Ondersteuning voedselbank

winkelwagentjeswoensdag 06 mei 2020 18:03 Mensen die mij persoonlijk kennen, weten dat ik in mijn kerk de inzameling van producten voor de voedselbank coördineer. Ik doe dit uit volle overtuiging, omdat ik me realiseer hoe kwetsbaar het ... lees verder

Tytsjerksteradiel bezuinigt op minima – de feiten

begroting.jpgmaandag 04 mei 2020 11:48 Deze week stelde de raad van Tytsjerksteradiel het nieuwe minimabeleid vast. Dit beleid gaat gepaard met een bezuiniging van €40.000,-. Treft Tytsjerksteradiel hiermee de allerarmsten in haar ... lees verder

Fjildlab

Fjildlabdinsdag 03 maart 2020 19:30 In onze regio werken verschillende partijen samen om verdienmodellen te ontwikkelen voor de agrarische sector op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid. Het project waarbinnen dat ... lees verder

Wat kosten schriftelijke vragen?

vraagdinsdag 03 maart 2020 19:29 Eén van de taken van een raadslid is om het college van B&W te controleren; voert het college op de juiste wijze het beleid uit dat door de raad is vastgesteld? Om dat te kunnen doen, heeft een ... lees verder

Geen bezuiniging op kinderen in armoede

kinderendinsdag 03 maart 2020 19:27 Diverse media berichtten er vorige week over; Tytsjerksteradiel zou willen bezuinigen op kinderen in armoede. Onderzoek door raadsleden van GrienLinks en PvdA bracht cijfers naar boven, die vragen... lees verder