Laatste nieuws

De Nije Westermar

nieuwjaarsreceptie-2020-8.jpgzaterdag 10 oktober 2020 21:21 Op 4 oktober 2017 legde een grote brand sporthal de Westermar in de as. De beelden van de vlammenzee staan velen van ons nog helder voor ogen. Al vóór de brand had een groep inwoners zich verenigd... lees verder

Kadernota betoog 2020

sagrada familia.jpgmaandag 06 juli 2020 10:30 Voorzitter, inwoners van onze mooie gemeente, collega raadsleden, college, U vraagt zich misschien af: waar zit de fractie van de ChristenUnie? Deze kerk staat toch niet in onze gemeente? Nee, ... lees verder

Garantstelling sportverenigingen

begroting.jpgwoensdag 13 mei 2020 14:41 Een punt waarvan wij blij zijn dat het nu gerealiseerd wordt is een aanpassing in het treasurystatuut. Dat klinkt niet heel spannend maar door hier een wijziging in door te voeren willen wij ... lees verder

Trafo station

elektriciteit.jpgwoensdag 13 mei 2020 14:40 De Rijksoverheid bouwt een groot windpark op de Noordzee (Net Op Zee). De stroom die daar wordt opgewekt moet ergens aan land worden omgezet voor ons gebruiksnetwerk. Hiervoor onderzoekt het rijk ... lees verder

Infill kunstgras

kunstgras.jpegwoensdag 13 mei 2020 14:38 In de raadsvergadering van januari heeft de raad een motie aangenomen om het gebruik van SBR rubbergranulaat uit te faseren en niet meer te gebruiken als infill voor nieuwe kunstgrasvelden. Als ... lees verder

In Blauwe Hûn?

centrale as.jpgwoensdag 13 mei 2020 14:38 “Hoe zit dat nou met die Blauwe Hond, dat is toch een verlate 1 april grap?”, dat heb ik veel gehoord en het was ook mijn eerste gedachte toen ik het bericht op Kanaal 30 las over de aankondiging ... lees verder

Ondersteuning voedselbank

winkelwagentjeswoensdag 06 mei 2020 18:03 Mensen die mij persoonlijk kennen, weten dat ik in mijn kerk de inzameling van producten voor de voedselbank coördineer. Ik doe dit uit volle overtuiging, omdat ik me realiseer hoe kwetsbaar het ... lees verder

Tytsjerksteradiel bezuinigt op minima – de feiten

begroting.jpgmaandag 04 mei 2020 11:48 Deze week stelde de raad van Tytsjerksteradiel het nieuwe minimabeleid vast. Dit beleid gaat gepaard met een bezuiniging van €40.000,-. Treft Tytsjerksteradiel hiermee de allerarmsten in haar ... lees verder

Fjildlab

Fjildlabdinsdag 03 maart 2020 19:30 In onze regio werken verschillende partijen samen om verdienmodellen te ontwikkelen voor de agrarische sector op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid. Het project waarbinnen dat ... lees verder

Wat kosten schriftelijke vragen?

vraagdinsdag 03 maart 2020 19:29 Eén van de taken van een raadslid is om het college van B&W te controleren; voert het college op de juiste wijze het beleid uit dat door de raad is vastgesteld? Om dat te kunnen doen, heeft een ... lees verder

Geen bezuiniging op kinderen in armoede

kinderendinsdag 03 maart 2020 19:27 Diverse media berichtten er vorige week over; Tytsjerksteradiel zou willen bezuinigen op kinderen in armoede. Onderzoek door raadsleden van GrienLinks en PvdA bracht cijfers naar boven, die vragen... lees verder

Op zondag zijn wij vrij

winkelwagentjesdinsdag 03 maart 2020 19:24 In mei 2016 nam de raad van Tytsjerksteradiel een uniek besluit; winkels in onze gemeente mogen het hele jaar door 24 uur per dag geopend zijn, met uitzondering van eerste kerstdag, nieuwjaarsdag,... lees verder

Betoog begroting 2019

begroting.jpgzaterdag 09 november 2019 17:55 Voorzitter, Ik wil het vandaag graag met u hebben over het woord Oikonomos. We hebben het in deze tijden veel over het zoeken naar de balans in wat goed is voor onze economie maar ook hoe om te ... lees verder

Nieuwe kansen voor de bibliotheek

boekenzaterdag 09 november 2019 16:58 Als plattelandsgemeente willen we, ook in de toekomst, aantrekkelijke dorpen om in te wonen en te leven. Dat betekent dat we ook in financieel krappe tijden zuinig moeten zijn op de voorzieningen ... lees verder

Verhoging van de afvalstoffenheffing

afvalzaterdag 09 november 2019 16:03 Het bedrag dat de gemeente aan haar inwoners berekent voor de afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn. De gemeente mag geen verlies draaien op de afvalverwerking, maar mag ook geen winst ... lees verder

Oud papier

oud papierzaterdag 09 november 2019 15:08 De gemeente gaat de inzameling van oud papier onder de loep gaan nemen. Om goede afvalscheiding te stimuleren moet op alle adressen in de gemeente regelmatig het oud papier worden opgehaald. Dit ... lees verder

Snelvaren en stikstof

Bergumermeerzaterdag 09 november 2019 14:11 ‘Der kaam ris in man mei syn auto by de benzinepomp. Wat kostet in drupke benzine? Frege hy oan de pomphâlder. In drupke is om’e nocht, wie it antwurd. Oh, sei de man, druppelje myn tank dan mar ... lees verder

PFAS

modderzaterdag 09 november 2019 13:16 Wat is PFAS? PFAS is de naam van een groep stoffen die van nature niet voorkomen in onze leefomgeving. PFAS dat in de bodem terechtkomt vergaat niet en stapelt zich dus door de jaren op. In 85% ... lees verder

It paad werom

dinsdag 05 november 2019 10:40 In Tytsjerksteradiel hebben tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 10 raadsleden de begrotingsvergadering verlaten. De verbazing en teleurstelling bij ons is groot. Standpunten kunnen ... lees verder

Van Afval Naar Grondstof (VANG!)

Afvalmaandag 23 september 2019 20:21 Elke week kunt u in Tytsjerksteradiel uw afval aan de weg zetten. De ene week de groene container, met GFT afval, de andere week de grijze. In de grijze container mag in onze gemeente naast ... lees verder