Verkiezingsprogramma

Van het bestuur

De voorbereidingen, voor de verkiezingen van een nieuwe gemeente raad die in maart 2022 zullen plaatsvinden, zijn gestart. Er is een selectie commissie samengesteld en die bestaat uit Ype van Kammen, Lutske v.d. Wal en Hans Beens.
De eerste gesprekken met leden die in aanmerking willen komen voor een plaats op de kieslijst hebben al plaats gevonden.

Daarnaast is er ook een programma commissie samengesteld en die bestaat uit Douwe Hooijenga, Theo Hartman en Jaap Zijlstra. Deze commissie is al een paar keer bij elkaar geweest om het verkiezingsprogramma vorm te geven.

Op dit moment zijn er drie vacatures in het bestuur, (voorzitter, penningmeester en algemeen lid) en we zoeken mensen die het bestuur willen komen willen versterken.

Ook andere vormen van ondersteuning zijn van harte welkom. Aanmelden kan via de secretaris Aukje van Kunnen secretariaat@tytjerkstradiel.christenunie.nl een donatie voor de verkiezingscampagne op NL20 RABO 0349 8037 14 t.n.v. ChristenUnie Tytsjerksteradiel is ook van harte welkom.