Betoog begroting

Dankbaarheid.jpgdonderdag 04 november 2021 19:25

Foarsitter, harkers en sjoggers,

Deze politieke periode loopt ten einde maar ons politieke werk gaat door. Toch is het ook een moment om even terug te blikken op de afgelopen periode. En over de afgelopen periode is veel te zeggen, zowel over de politieke periode als ook over waar we als mienskip op dit moment doorheen gaan na zo’n 20 maanden in een wereldwijde pandemie te zitten.

Voorzitter, gisteren was het dankdag. Ik zag op Twitter wat berichten voorbijkomen om toch ook stil te staan bij dat wat wij hebben. Maar wie denkt soms niet dat we dit jaar dankdag misschien maar beter kunnen overslaan, gezien alles wat er in die afgelopen periode is gebeurd? Een makkelijke tijd was het namelijk lang niet altijd. In de bijbel wil David er niets van weten om zo te denken. Zo kijkt hij in Psalm 65 ook wat verder terug dan één jaar. En hij kijkt nóg verder vooruit. De wereld wás een paradijs. En dat wordt het weer. David leert ons om los te komen van de dagelijkse sleur en wat verder te kijken, wat dieper te kijken.

Voorzitter, dit deed mij denken mijn reis in Zuid-Afrika in 2011. Daar mocht ik bij een particuliere universiteit in Kaapstad kijken, een universiteit die studiebeurzen geeft aan jongeren uit de townships. Dit heeft op mij een ongekende indruk achtergelaten, de enorme drive van die jongeren maar ook van de mensen die daar werken. Maar bovenal de enorme dankbaarheid die zij tentoonspreiden. Bij elke start van de dag/ college en afsluiting was er ruimte voor een ieder om een ‘appreciation’ te zeggen. Vaak was het heel basaal, maar soms heel diep en persoonlijk. Dankbaar voor de kansen, dankbaar voor de mensen om hen heen, dankbaar voor de dag zelf. Voorzitter die dankbaarheid is een groot goed en daar kunnen wij nog veel van leren.

Daarom wil ik vandaag ook op die manier terug- en vooruitkijken. Te beginnen bij het begin van deze periode.

Dankbaar voor het vertrouwen dat in ons gesteld is. Dankbaar voor de rol die wij in hebben mogen nemen. Maar vooral ook dankbaar voor alle mensen die daar aan bijgedragen hebben, zeker ook achter de schermen, de steun die wij daarin hebben mogen ontvangen.

Dankbaar dat we in deze tumultueuze periode op inhoud echt punten hebben kunnen bereiken. Want we hebben ons ingezet voor een andere manier van omgaan met ons afval en de afvalberg te verkleinen. Dat heeft geresulteerd in een nieuwe aanpak waarvan we kunnen zien dat die werkt.

Dankbaar voor de stappen op het gebied van duurzaamheid, de extra ruimte die daarvoor is vrijgemaakt. Want één van onze grootste uitdagingen voor ons als maatschappij mag niet ons minst bezette terrein zijn. We zullen dit met z’n allen moeten doen, want als wij goede rentmeesters willen zijn dan hebben we daar echt alle terreinen voor nodig. Overheid, bedrijven en wij als mienskip als geheel.

Dankbaar dat de financiën weer beter op orde zijn dan aan het begin van deze periode, dat we weer beter in control zijn. Mooi dat dit ook weer wat ruimte geeft in deze begroting. Toch blijft het ongewis wat betreft de fondsen vanuit het Rijk. Wethouder Willemsma noemde dit terecht: drijfzand wat gecreëerd wordt van uit Den Haag.

Maar dankbaar dat we ondanks dat en ondanks dat we soms lastige keuzes moesten maken, we niet gekozen hebben om af te breken, maar om juist te blijven bouwen, te blijven werken aan onze gemeente. Een voorbeeld hiervan is de grote verandering op het terrein van het sociaal domein. Waarbij met alle partijen is gekeken naar hoe we de sociale basis anders kunnen vormgeven, anders kunnen opbouwen om het juist beter neer te zetten voor de toekomst.

Ook zien we het versimpelteam terug wat wij bij de kadernota hebben aangedragen om iets te doen aan de communicatie en informatie richting onze inwoners. Mooi dat dit zo opgepakt en uitgewerkt is, net al eerder al het initiatiefloket.

Voorzitter, eigenlijk wil ik dan zo ook afsluiten met een ‘appreciation’. Want ondanks de tijd die achter ons ligt zagen we in het begin van de coronapandemie een saamhorigheid die ik graag wil benadrukken. Laten we niet vergeten dat die er nog steeds is, ook al voeren soms de schreeuwers en de polarisatie de boventoon. Daarom wil ik mijn dank uitspreken voor iedereen die zich inzet voor onze mienskip. Op wat voor manier dan ook; via maatschappelijke initiatieven, via het werk, het helpen van je oudere buurvrouw of die eenzame man verderop in de straat. Of dat het nu hier in de politiek is, voorzitter, collega raadsleden, de ambtenaren in dit huis, waardering voor iedereen die zich in wil zetten voor het goede. Dankbaar dat er altijd weer mensen zijn die nastreven om het goede te willen doen, om récht te doen. Zo mogen we met dankbaarheid terugkijken, ons in blijven zetten voor het goede en vanuit de hoop voor de toekomst blijven bouwen in en aan onze gemeente.

Douwe Hooijenga
 

« Terug

Reacties op 'Betoog begroting'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.