Kandidaten

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen die in Tytsjerksteradiel wonen. Wij geloven dat de boodschap van de Bijbel hoop biedt voor de toekomst. Op onze kieslijst staan christenen die iets willen uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de inwoners van Tytsjerksteradiel.

Hieronder ziet u een overzicht van onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

 • 1.   D. (Douwe) Hooijenga, Gytsjerk, 30 jaar

 • 2.   J. (Jantsje)  van der Veen-Zeilstra, Eastermar, 40 jaar

 • 3.   D. (Dick) Jager, Suwâld, 63 jaar

 • 4.   E. J. (Edwin) van Ens, Garyp, 48 jaar

 • 5.   A. (Alle) Hooghiemstra, Hurdegaryp, 21 jaar

 • 6.    J. H. (Hans) Beens, Jistrum, 62 jaar

 • 7.    C. J. (Corien) Lambregtse, Wyns, 48 jaar

 • 8.    J. H. (Johan) Snip, Eastermar, 50 jaar

 • 9.   W. (Wilma) Hooghiemstra-van der Meulen, Noardburgum, 41 jaar

 • 10.  A. (Aukje) Kunnen- van der Bij, Burgum, 54 jaar

 • 11.  J. (Jan) van der Wal, Burgum, 62 jaar

 • 12.  J. (Jolanda) Paans- Spoelstra, Burgum, 44 jaar