Kandidaten

De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen die in Tytsjerksteradiel wonen. Wij geloven dat de boodschap van de Bijbel hoop biedt voor de toekomst. Op onze kieslijst staan christenen die iets willen uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor de inwoners van Tytsjerksteradiel.

Hieronder ziet u een overzicht van onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

 1.    Douwe Hooijenga  (Gytsjerk)
 2.    Mireille van der Meer (Suwâld)
 3.    Hiltje Bruinsma (Oentsjerk)
 4.    Ype van Kammen (Burgum)
 5.    Femke Hooghiemstra (Burgum)
 6.    Menno de Haan (Munein)
 7.    Dick Jager (Suwâld)
 8.     Albert Sikkema (Burgum)
 9.    Chris Hilverda (Hurdegaryp)
 10.    Berend Bootsman (Burgum)
 11.    Corien Lambregtse (Wyns)
 12.    Elsiena Poeze (Noardburgum)
 13.    Gert Wim van der Vliet (Burgum)
 14.    Hans Beens (Jistrum)
 15.    Ingrid de Vink (Burgum)
 16.    Johanna Koopman (Burgum)
 17.    Aukje Kunnen (Burgum)
 18.    Suzanne Looij (Garyp)
 19.    Willem Hooghiemstra  (Hurdegaryp)
 20.    Renny van der Vaart (Oentsjerk) 
 21.    Lutske van der Wal (Burgum)
 22.    Bareld Kootstra (Garyp)
 23.    Gerrit Stelwagen (Burgum)
 24.    Jantsje van der Veen (Eastermar)

Kandidatenlijst - Gemeenteraad 2022