Zonder visie gaat een volk ten onder

Zonder visie gaat een volk ten ondervrijdag 20 juli 2018 17:41

Vandaag de kadernota, het moment om voor ons als raadsleden onze visie te delen voor de komende jaren. Ook een moment om even terug te kijken. Met een wisseling van de wacht op eigenlijk alle vlakken het afgelopen jaar, van burgemeester, tot griffier, een grotendeels nieuwe raad en een nieuw college. Een nieuwe rol voor ons als ChristenUnie ook. Grote dankbaarheid en trots dat we dit mogen doen.

Toch was het ook wel even slikken toen we eenmaal begonnen waren. Want de situatie zoals die is hadden wij graag anders gezien, want hoewel het financieel perspectief in de kadernota zelf nog niet eens schrikbarend is met dit jaar een groot verlies en de jaren daarna weer een stijgende positieve lijn wordt heel anders wanneer we de tekorten op het sociaal domein hierbij benoemen. Want over het afgelopen jaar noteert onze gemeente een verlies van 2,7 miljoen met daarbij nog een paar meevallers ook. Het tekort liegt er niet om. Maar de echte analyse wat dit betekent wordt nog aan gewerkt. Dat die analyse gedaan wordt is goed, want zoals gezegd het was even slikken toen we midden in de coailtieonderhandelingen met deze cijfers geconfronteerd werden. Een vervelende erfenis die het nieuwe college nu mag oplossen en daar gelukkig zorgvuldig mee omgaat en de tijd voor neemt. Daarom is het nu wel het moment voor ons als raad om het nieuwe college mee te geven, onze visie en hen op te roepen om haar visie ook te laten zien na de analyse.
Sa kinne wy oparbeidzje nei in begrutting dyt duorsem is en stan hald. Jo witte wol volhoudbaar.

Us bibel seit it folgende oer fyzje:
“Door een gebrek aan visie gaat een volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei” Spreuken 11 vers 14.

Us oprop oan de ried en oan it nije kollege is dan ek toan fyzje; sjit net yn de kramp it is tiid foar echte keuzes.

De kadernota zoals die er nu ligt daar zien wij veel wensen op verschillende programma’s terugkomen maar een samenhang tussen die wensen ontbreekt voor ons. We missen die visie erachter. Die wordt ons niet duidelijk. Deze kadernota geeft wel ruimte, of nee deze kadernota vraagt om een heldere visie en lef. We zien veel vraag voor extra personele ruimte. Vorig jaar gaven wij het al aan dat het snijden met kaasschaaf in de organisatie te ver is doorgeslagen en dat vraagt om reparatie. Wij denken wel dat hierin veel winst te behalen is in de samenwerking met Achtkarspelen en de nieuw ingezette koers van doorontwikkeling met betrekking tot de samenwerking.

Als het gaat om onze keuzes, om onze visie. Willen wij graag drie punten aanhalen waar voor ons als fractie van de ChristenUnie écht de zwaarte ligt, waar wij op in willen zetten en waar wij voor staan. Ten eerste het sociaal domein. Wij hebben hierbij altijd gezegd dat er eerst pijn te verwachten is, gezien de forse bezuiniging die ermee gepaard ging bij de overdracht van het rijk naar de gemeente. Een overheid behoort oog te hebben en te zorgen voor de wezen, de weduwen en de vreemdelingen. Dat wordt van ons allen gevraagd, oog hebben en zorgdragen voor onze naast.
Wij geloven dan ook dat met de transitities wij het sociaal domein beter in kunnen richten.
Dat vraagt alleen tijd en met name geduld, dat vraagt om visie op de lange termijn en niet dat wij als raad of het college bij een tegenvaller direct in de kramp te schieten.

Een ander is de stap naar een nieuwe economie, circulair, deel economie, sociaal ondernemen allemaal mooi kreten. Waar het om gaat is dat wij als ChristenUnie zien dat er verandering nodig is. Wij zien geld en bezit als een middel om onze mienskip verder op te bouwen en te laten bloeien. Een middel om impact te creëren. Zo was ik laatst bij een lezing van Kate Raworth over de donuteconomie. Voorbeelden te over van hoe sociaal, circulair en duurzaam ondernemen gericht is op positieve impact voor onze mienskip. Dat mogen ook onze voorbeelden zijn, want juist deze vorm deze beweging is iets van overheid, ondernemers, onderwijs en vooral de mienskip als geheel.

Als derde willen wij écht stappen zetten als het gaat om duurzaamheid, waar rentmeesterschap. En wat was er weer een mooi bericht te lezen van samen duorsem oparbeidzje. Garyp, De energie coöperatie en de gemeente hebben zich aangemeld om mee te doen als proeftuin. Experimenteren, innoveren om zo samen echt stappen te zetten voor het klimaat. En ja duurzaamheid mag echt wel eens wat kosten, want met een visie op de langere termijn zien we dat het ons veel meer oplevert.

Dat is onze visie en daar willen wij graag met jullie aan werken. Laten we dat dan gezamenlijk doen ieder vanuit onze eigen achtergrond, vanuit onze eigen overtuiging. Allen hebben we onze eigen visie. Ik, wij zijn heel benieuwd naar jullie visie, want zoals we hier zitten zijn wij een keur van raadgevers en samen kunnen we onze gemeente tot bloei brengen!

Douwe Hooijenga

« Terug