Kadernota Betoog 2021

Burgummobiel.jpgwoensdag 14 juli 2021 20:17

Voorzitter,

Toen wij 4 jaar geleden met een groepje mensen bij elkaar zaten om ons verkiezingsprogramma “Romte en Beskerming” te schrijven, dachten we na over onze droom voor Tytsjerksteradiel. In wat voor gemeente willen wij wonen, leven, werken, recreëren, naar school gaan en onze oude dag doorbrengen?

Als christenen wordt onze droom gevoed door het Koninkrijk dat in de Bijbel wordt beschreven. Als basis voor ons verkiezingsprogramma kozen wij dan ook een tekst uit de Bijbel. In het Bijbelboek Filippenzen worden we opgeroepen om ons te richten op het goede:

 ‘Al wat wier is, al wat earber is, wat rjocht is, wat rein is, wat leaflik is, wat in goede klank hat, alles wat deugd hjit, en lof fertsjinnet, jou dêr jim omtinken oan.’

Als raadsleden stellen we kaders, controleren we het college en vertegenwoordigen we onze inwoners. Daarbij gaat het automatisch vaak over wat níét goed gaat, wat beter moet en waar zorg over is, dat lijkt bijna inherent aan onze rol. In de afgelopen raadsperiode heeft het negatieve vaak de boventoon gevoerd. Daarom wil ik vandaag, geïnspireerd door de mooie tekst uit Filippenzen, aandacht geven aan alle goede, mooie en positieve dingen die bereikt zijn en de mooie en positieve dingen die in onze gemeente gebeuren en die Tytsjerksteradiel maken tot de bijzondere gemeente die ze is.

Laten we eens beginnen, voorzitter, met de prachtige omgeving waar wij in mogen wonen. Zeventien actieve dorpen gelegen in een gevarieerd landschap, de Alde feanen bij Earnewald, het prachtige coulisselandschap rondom Eastermar, it smûk skaadzjend beamtegrien van de Trynwalden en de weidsheid van het landschap buiten Sûwald en Tytsjerk. Maar ook alles wat er in en rondom Burgum als regiodorp gebeurt. ‘Romte en Beskerming’, zo heette ons verkiezingsprogramma en dat is ook waar wij als raadsleden altijd tussen moeten schakelen. Waar wil en kun je de ruimte geven en wat wil of moet je beschermen. Een mooi en actueel thema waar dit op dit moment bij speelt is voor ons  Recreatie en Toerisme. Want die prachtige gemeente met alles wat we net genoemd hebben, daar wil je ruimte hebben voor recreatie en toerisme maar ook het unieke karakter van deze regio beschermen. Inzetten op de sterke punten en de unieke kernwaarden van ons gebied en tegelijk onze gemeente niet laten verworden tot iets wat wij niet zijn.

Tytsjerksteradiel is een gemeente bestaande uit inwoners met een grote mienskipszin, betrokken bij elkaar, die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun omgeving. Initiatieven als het MFA en MFC in Jistrum en Tytsjerk, de vele initiatieven in een dorp als Eastermar… er gebeurd zo veel in onze gemeente. It brûst! Dit alles getuigt van de kracht en mienskipszin in onze gemeente.

 

Onze gemeente kent ook een sterk verenigingsleven dat we graag willen koesteren. Het laat zien hoe sterk dergelijke verbindingen kunnen zijn. Het resultaat van ‘Sportaccommodatie van het jaar’ voor de Nije Westermar toont aan wat er mogelijk is wanneer je als vereniging je hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Prachtig!

In Tytsjerksteradiel zijn daarnaast talloze duurzaamheidsinitiatieven, in Garyp, Eastermar, de Trynwâlden. Voorzitter, der sit energie yn ús mienskip!

Ik wil ook het AZC noemen en de mensen die er wonen die bij onze mienskip horen, die ook deelnemen en zich inzetten bij verenigingen, bij de sport en de kerken. Deze mensen die ook een voorbeeld mogen zijn in veerkracht en geloof. Wij zijn trots op hoe Burgum en de omgeving deze mensen opgenomen heeft in de mienskip.

Voorzitter, ook in tijden van corona hebben we die krachten mogen zien, mensen die naar elkaar omkijken, boodschappen voor elkaar gingen doen, hulp aanboden op allerlei manieren. En in het bijzonder natuurlijk de mensen in de zorg en al wat daar mee samenhangt. Bijzonder hoe die zich ingezet hebben! Dat hebben we ook gezien bij onze gebiedsteams, wat die betekenen. Een mooi voorbeeld is ook het Stationnetje.

Dan hebben we nog de mooie ontwikkeling in de dorpen zoals nu de upgrade van het centrum van Burgum. Maar voorzitter er gebeurt meer!  Neem de ontwikkeling van woningen, hopelijk kunnen we hier de komende tijd met de nieuwe afspraken nog meer op inzetten en investeren. Het nieuwe grondstoffenbeleidsplan, waarbij we toch zien dat onze inwoners echt wel met verandering om kunnen gaan. Het terugbrengen van het afval is een opdracht voor ons allen en dat onze mienskip dat zo oppakt met de tot nu toe mooie resultaten met minder afval, voorzitter, ook dat toont de kracht van onze mienskip. Maar we zien die inzet ook bij bedrijven. Kijk alleen maar naar de samenwerking van de bedrijven op Skûlenboarch in het kader van biodiversiteit. Want voorzitter: Tytsjerksteradiel hat alles wat Fryslân moai makket. Litte we dat net ferjitte.

Want: ‘Al wat wier is, al wat earber is, wat rjocht is, wat rein is, wat leaflik is, wat in goede klank hat, alles wat deugd hjit, en lof fertsjinnet, jou dêr jim omtinken oan.’

Deze tekst laat ons zien dat we aandacht mogen schenken aan al dat goede, aan al dat wat lof verdient. En daarom wilden wij vandaag hier ook één voorbeeld specifiek naar voren halen. Vanochtend hebben we afscheid genomen van onze dierbare medewerker op de griffie Hinke Hoogland, die zich niet alleen binnen onze gemeentehuis inzette maar ook daarbuiten betrokken is voor en in onze mienskip. En één van die initiatieven waar Hinke zich voor in heeft gezet in onze gemeente bewijst hoeveel moois er gebeurt, hoeveel kracht er in onze mienskip zit en wat we met elkaar kunnen als we ons inzetten voor onze omgeving en daarbij ook aandacht hebben voor elkaar!

Voorzitter nu wil het toeval we in ons midden vandaag de voorzitter hebben van dat prachtige initiatief: Peter, zou jij even naar voren willen komen?

Namens de ChristenUnie willen wij via jou de Burgummobyl en al haar vrijwilligers even in het zonnetje zetten en bedanken voor het goede werk dat jullie doen. Gefeliciteerd met jullie vijfjarig jubileum deze week!! Een hele prestatie en nogmaals het bewijs van wat er kan gebeuren wanneer omdenken naar elkaar en inzet voor mienskip samen komen. En daarom wilden wij jullie vandaag even speciaal in de spotlights zetten.

Ja voorzitter, laten we aandacht hebben voor al het goede. Want dat wat we hebben en dat wat er is wordt al snel ‘gewoon’ en nemen we voor lief. Terwijl juist die goede, mooie en positieve dingen in onze gemeente, in ús mienskip onze aandacht verdienen en dat doen we lang niet altijd genoeg.

Wat je aandacht geeft groeit zeggen ze wel eens. Laten we dan ons daar eens wat meer op richten. Ik spreek de hoop uit dat het positieve, het goede maar mag groeien, mag bloeien in onze gemeente.

Douwe Hooijenga

« Terug

Reacties op 'Kadernota Betoog 2021'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.