Nieuws

Douwe Hooijenga opnieuw lijsttrekker ChristenUnie Tytsjerksteradiel

Douwe Hooijenga.JPGzaterdag 11 december 2021 13:10 Douwe Hooijenga (34) uit Gytsjerk is door het bestuur van de ChristenUnie Tytsjerksteradiel opnieuw voorgedragen en op zaterdag 11 december door de leden gekozen als lijsttrekker voor de komende ... lees verder

Betoog begroting

Dankbaarheid.jpgdonderdag 04 november 2021 19:25 Foarsitter, harkers en sjoggers, Deze politieke periode loopt ten einde maar ons politieke werk gaat door. Toch is het ook een moment om even terug te blikken op de afgelopen periode. En over de ... lees verder

Verkiezingen 2022

maandag 25 oktober 2021 21:20 Van het bestuur De voorbereidingen, voor de verkiezingen van een nieuwe gemeente raad die in maart 2022 zullen plaatsvinden, zijn gestart. Er is een selectie commissie samengesteld en die bestaat ... lees verder

Kadernota Betoog 2021

Burgummobiel.jpgwoensdag 14 juli 2021 20:17 Voorzitter, Toen wij 4 jaar geleden met een groepje mensen bij elkaar zaten om ons verkiezingsprogramma “Romte en Beskerming” te schrijven, dachten we na over onze droom voor Tytsjerksteradiel. In... lees verder

Pitch begroting

woensdag 18 november 2020 11:56 In Juli spraken wij over de Sagrada Familia, elke generatie bouwt verder met wat hen gegeven is. Zo zitten wij in deze raad. Wij willen verder bouwen aan onze mooie gemeente. Dat kan alleen door ... lees verder

De Nije Westermar

nieuwjaarsreceptie-2020-8.jpgzaterdag 10 oktober 2020 21:21 Op 4 oktober 2017 legde een grote brand sporthal de Westermar in de as. De beelden van de vlammenzee staan velen van ons nog helder voor ogen. Al vóór de brand had een groep inwoners zich verenigd... lees verder

Kadernota betoog 2020

sagrada familia.jpgmaandag 06 juli 2020 10:30 Voorzitter, inwoners van onze mooie gemeente, collega raadsleden, college, U vraagt zich misschien af: waar zit de fractie van de ChristenUnie? Deze kerk staat toch niet in onze gemeente? Nee, ... lees verder

Garantstelling sportverenigingen

begroting.jpgwoensdag 13 mei 2020 14:41 Een punt waarvan wij blij zijn dat het nu gerealiseerd wordt is een aanpassing in het treasurystatuut. Dat klinkt niet heel spannend maar door hier een wijziging in door te voeren willen wij ... lees verder

Trafo station

elektriciteit.jpgwoensdag 13 mei 2020 14:40 De Rijksoverheid bouwt een groot windpark op de Noordzee (Net Op Zee). De stroom die daar wordt opgewekt moet ergens aan land worden omgezet voor ons gebruiksnetwerk. Hiervoor onderzoekt het rijk ... lees verder

Infill kunstgras

kunstgras.jpegwoensdag 13 mei 2020 14:38 In de raadsvergadering van januari heeft de raad een motie aangenomen om het gebruik van SBR rubbergranulaat uit te faseren en niet meer te gebruiken als infill voor nieuwe kunstgrasvelden. Als ... lees verder

In Blauwe Hûn?

centrale as.jpgwoensdag 13 mei 2020 14:38 “Hoe zit dat nou met die Blauwe Hond, dat is toch een verlate 1 april grap?”, dat heb ik veel gehoord en het was ook mijn eerste gedachte toen ik het bericht op Kanaal 30 las over de aankondiging ... lees verder

Ondersteuning voedselbank

winkelwagentjeswoensdag 06 mei 2020 18:03 Mensen die mij persoonlijk kennen, weten dat ik in mijn kerk de inzameling van producten voor de voedselbank coördineer. Ik doe dit uit volle overtuiging, omdat ik me realiseer hoe kwetsbaar het ... lees verder

Tytsjerksteradiel bezuinigt op minima – de feiten

begroting.jpgmaandag 04 mei 2020 11:48 Deze week stelde de raad van Tytsjerksteradiel het nieuwe minimabeleid vast. Dit beleid gaat gepaard met een bezuiniging van €40.000,-. Treft Tytsjerksteradiel hiermee de allerarmsten in haar ... lees verder

Fjildlab

Fjildlabdinsdag 03 maart 2020 19:30 In onze regio werken verschillende partijen samen om verdienmodellen te ontwikkelen voor de agrarische sector op het gebied van circulaire economie en duurzaamheid. Het project waarbinnen dat ... lees verder

Wat kosten schriftelijke vragen?

vraagdinsdag 03 maart 2020 19:29 Eén van de taken van een raadslid is om het college van B&W te controleren; voert het college op de juiste wijze het beleid uit dat door de raad is vastgesteld? Om dat te kunnen doen, heeft een ... lees verder

Geen bezuiniging op kinderen in armoede

kinderendinsdag 03 maart 2020 19:27 Diverse media berichtten er vorige week over; Tytsjerksteradiel zou willen bezuinigen op kinderen in armoede. Onderzoek door raadsleden van GrienLinks en PvdA bracht cijfers naar boven, die vragen... lees verder

Op zondag zijn wij vrij

winkelwagentjesdinsdag 03 maart 2020 19:24 In mei 2016 nam de raad van Tytsjerksteradiel een uniek besluit; winkels in onze gemeente mogen het hele jaar door 24 uur per dag geopend zijn, met uitzondering van eerste kerstdag, nieuwjaarsdag,... lees verder

Betoog begroting 2019

begroting.jpgzaterdag 09 november 2019 17:55 Voorzitter, Ik wil het vandaag graag met u hebben over het woord Oikonomos. We hebben het in deze tijden veel over het zoeken naar de balans in wat goed is voor onze economie maar ook hoe om te ... lees verder

Nieuwe kansen voor de bibliotheek

boekenzaterdag 09 november 2019 16:58 Als plattelandsgemeente willen we, ook in de toekomst, aantrekkelijke dorpen om in te wonen en te leven. Dat betekent dat we ook in financieel krappe tijden zuinig moeten zijn op de voorzieningen ... lees verder

Verhoging van de afvalstoffenheffing

afvalzaterdag 09 november 2019 16:03 Het bedrag dat de gemeente aan haar inwoners berekent voor de afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn. De gemeente mag geen verlies draaien op de afvalverwerking, maar mag ook geen winst ... lees verder

Oud papier

oud papierzaterdag 09 november 2019 15:08 De gemeente gaat de inzameling van oud papier onder de loep gaan nemen. Om goede afvalscheiding te stimuleren moet op alle adressen in de gemeente regelmatig het oud papier worden opgehaald. Dit ... lees verder

Snelvaren en stikstof

Bergumermeerzaterdag 09 november 2019 14:11 ‘Der kaam ris in man mei syn auto by de benzinepomp. Wat kostet in drupke benzine? Frege hy oan de pomphâlder. In drupke is om’e nocht, wie it antwurd. Oh, sei de man, druppelje myn tank dan mar ... lees verder

PFAS

modderzaterdag 09 november 2019 13:16 Wat is PFAS? PFAS is de naam van een groep stoffen die van nature niet voorkomen in onze leefomgeving. PFAS dat in de bodem terechtkomt vergaat niet en stapelt zich dus door de jaren op. In 85% ... lees verder

It paad werom

dinsdag 05 november 2019 10:40 In Tytsjerksteradiel hebben tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 10 raadsleden de begrotingsvergadering verlaten. De verbazing en teleurstelling bij ons is groot. Standpunten kunnen ... lees verder

Van Afval Naar Grondstof (VANG!)

Afvalmaandag 23 september 2019 20:21 Elke week kunt u in Tytsjerksteradiel uw afval aan de weg zetten. De ene week de groene container, met GFT afval, de andere week de grijze. In de grijze container mag in onze gemeente naast ... lees verder

De Warren? ChristenUnie zegt ‘Ja!’

De Warrendinsdag 09 juli 2019 11:51 Voorzitter. Ik ken weinig dossiers in mijn raadsperiode die de gemoederen zo bezig hebben gehouden als deze. De biovergister, de koopzondag en dan houdt het denk ik wel op. In de afgelopen maanden... lees verder

Recht doen

ChristenUniezaterdag 10 november 2018 12:46 Voorzitter, collega’s en vooral beste mensen thuis en op de tribune. Recht doen. Afgelopen weekend werd in Barneveld de Justice Conference gehouden. Een conferentie voor iedereen die handen en ... lees verder

Zonder visie gaat een volk ten onder

Zonder visie gaat een volk ten ondervrijdag 20 juli 2018 17:41 Vandaag de kadernota, het moment om voor ons als raadsleden onze visie te delen voor de komende jaren. Ook een moment om even terug te kijken. Met een wisseling van de wacht op eigenlijk alle ... lees verder

Andries Bouwman geïnstalleerd als ChristenUnie-wethouder

Andries Bouwmanwoensdag 13 juni 2018 16:53 Een historische dag vorige week woensdag. De ChristenUnie maakt voor het eerst deel uit van het college van de gemeente Tytsjerksteradiel en zo werd Andries Bouwman geïnstalleerd als wethouder ... lees verder

Persbericht: Andries Bouwman CU-wethouder in Tytsjerksteradiel

Andries Bouwmanwoensdag 16 mei 2018 08:55 ChristenUnie Tytsjerksteradiel draagt Andries Bouwman voor als beoogd wethouder. Andries Bouwman (33) is werkzaam bij NHL-Stenden als teamleider bij de Retail Business School. Hij studeerde ... lees verder

Persbericht: Koek en Zopie van de ChristenUnie

koek en zopiemaandag 05 maart 2018 13:04 ChristenUnie Tytsjerksteradiel  gooide met plezier haar campagneplanning om, toen bleek dat er begin maart geschaatst kon worden op natuurijs. Met hun opvallende blauwe caravan installeerde het ... lees verder

Persbericht: ChristenUnie deelt groot aantal blauwe tulpen uit

20180219-Christen-Unie-4maandag 19 februari 2018 19:52 ‘Wie is voor u van grote waarde?’ Met deze vraag ging de ChristenUnie de straat op in Gytsjerk, Hurdegaryp, Burgum en Garyp. lees verder

Onze nieuwe nummer 3 Dick Jager stelt zich aan u voor

Dick Jagerdonderdag 01 februari 2018 21:30 We beginnen de voorstelronde van onze kandidaten met onze nieuwe nummer drie: Dick Jager, 63 jaar oud, gehuwd met Clara en we hebben samen 2 dochters. Sinds 1982 ben ik werkzaam als docent bij ROC... lees verder

Stoppen met de precariobelasting

Stoppen met de precariobelastingvrijdag 22 december 2017 12:30 In de afgelopen week zijn wij als fractie van de ChristenUnie van alle kanten benaderd door inwoners van onze gemeente. Zij hadden allemaal bericht van Vitens ontvangen dat zij volgend jaar €100,-... lees verder

Persbericht - Douwe Hooijenga opnieuw lijsttrekker ChristenUnie Tytsjerksteradiel

Lijsttrekkerwoensdag 20 december 2017 08:10 Na een succesvolle eerste raadsperiode is Douwe Hooijenga door de leden van ChristenUnie Tytsjerksteradiel opnieuw gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. De 30-jarige ... lees verder

Monumentenbeleid: ‘What’s in it for me?’

Boerderij Tuorreboutzaterdag 25 november 2017 13:59 De tribune van de raadszaal zat vol. Naast een vijftal insprekers waren veel huiseigenaren naar het gemeentehuis gekomen om aanwezig te zijn bij het raadsdebat over het gemeentelijk ... lees verder

Jozef-economie

begrotingwoensdag 15 november 2017 17:27 Vandaag hebben wij de begroting voor 2018 ter bespreking. Aan de hand daarvan wil ik het vandaag met jullie hebben over misschien wel één van de eerste economen, iemand die als eerste notie had ... lees verder

Uitnodiging - "Geen plek voor een kind"

dinsdag 19 september 2017 17:38 Wij nodigen u graag uit voor een interactieve avond met als thema: "Geen plek voor een kind, het leven van kinderen in een gezinslocatie." lees verder

Perspectiefnota

S. Halbesmaweiwoensdag 12 juli 2017 12:30 Als voorbereiding op de begrotingsraad in november behandelt de raad ieder jaar in juni de perspectiefnota (PPN). In de PPN geeft het college een voorzet voor de begroting, de raad kan daarop ... lees verder

Een volhoudbare mienskip

environmental-protectionwoensdag 05 juli 2017 16:13 Achte oanwêzigen, minksen dy’t meisjogge, kolleezje, collega riedsleden, achte foarsitter, Elk jier waaie der tonnen oan Sahara sân út Afrika oer de oceaan nei Súd Amerika, dy’t dêr yn ... lees verder

Proeftuin/versnellingsagenda Noord Oost Fryslân

dinsdag 23 mei 2017 13:05 Inzetten op werk en ondernemerschap om de regio te versterken. Alleen wanneer je je neerlegt bij de krimp is het een voldongen feit en doe je er niets meer aan. Daarom is deze Versnellingsagenda ... lees verder

Snelvaren op de Burgumermar

dinsdag 23 mei 2017 11:32 Kunnen we snelvaren (en andere ‘boatfunsports’) opnieuw toestaan op de Burgumermar? Deze vraag bereikte de gemeente. Alhoewel de provincie uiteindelijk de knoop moet doorhakken, telt het advies ... lees verder

Armoedebeleid

image1dinsdag 23 mei 2017 10:24 In Tytsjerksteradiel wonen bijna 800 gezinnen die rond moeten komen met een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum. In meer dan de helft van de gevallen gaat het om éénoudergezinnen. ... lees verder

Betalen voor je afval

Afvalzaterdag 01 april 2017 13:48 In veel gemeenten wordt er al mee gewerkt; Diftar. De afkorting Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Betalen voor het gewicht van je kliko, dus. In Tytsjerksteradiel werken we op dit ... lees verder

Duurzaamheid in Tytsjerksteradiel

maandag 20 februari 2017 13:47 Tytsjerksteradiel is koploper als het gaat om duurzaamheid. Zo kwam onze gemeente als één van de eersten in Nederland in 2008 met een duurzaamheidsnota; ‘It kin oars, it moat oars!’. Het beleid ... lees verder

Eigenwijze politiek

donderdag 02 februari 2017 14:29 Politici weten het beter, daarom zitten ze ook in de politiek toch? Dit geldt misschien wel voor een aantal, maar voor mij is politiek een manier om mijn overtuiging, mijn visie op de wereld ... lees verder